درباره شرکت سواحل آرام جنوب

در عصر کنونی توجه به ذخائر عظیم نفتی در حوزه انرژی اهمیت ویژه ای دارد بطوری که با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از عمده ترین کشور های تولید کننده و صادر کننده انرژی قرار خواهید گرفت. با مد نظر قراردادن این سیاست کلی توجه به بخش خصوصی هائز اهمیت ویژه ای است و بنیانگذاران شرکت سواحل آرام پارس پارس جنوب فارس با توان دو چندان سهم خود از حمایت این سیاست کلی شکوفائی هر چه بهتر در زمینه های استفاده از تکنولوژی جدید با شناخت از سیاست کلی کشور عزیزمان ایران جهت توسعه فعالیت های صنعتی کشور به وسیله کادر فنی و کارمندان فهیم این شرکت در ارتقای هر چه بیشتر امکانات و دانش فنی و مدیریتی بر رفع و تأمین نیاز های کشور عزیزمان تلاش نمایم. از سال ۱۳۸۷ با در اختیار داشتن نیروهای متخصص به منظور حضور در عرصه های مختلف کار کشور با در نظر گرفتن حداکثری ایمنی در کار، کیفیت برتر، ایجاد نام نیک و جلب رضایت کامل کارفرما در پروژه می باشد.

با توجه به پتانسیل و تخصص های موجود خود با به انجام رساندن پروژه های مهم در حداقل با کسب بالاترین ارزیابی کیفی نام خود را در فهرست شرکت های پیمان کاری تأیید شده در وزارت نفت جهت اجرای مناقصات افزوده که این امر موجب بالارفتن انگیزه کلیه کارکنان این شرکت گردیده است.

با کوشش مستمر و پیگیری پرسنل و کارکنان این شرکت موفق به اخذ ISO:9001:2015   شده و تیم مدیریت کیفیت منطبق به مقوله ایمنی این شرکت کلیه پرسنل و نمایندگان در بخش HSE در دوره های تخصصی مربوط به HSE-MS شرکت داده که از طرف کمیته حفاظت فنی گواهینامه های تخصصی صادر گردیده است.