زمینه فعالیت

  • حفظ و نگهداری از تاسیسات دریایی ، ساختمانی ، پالایشگاهی نفت و گاز
  • خدمات دریایی و ایجاد و احداث فضای سبز و حفظ و نگهداری فضای سبز
  • تهیه و طبع غذا
  • خدمات ایمنی
  • تامین نیروهای متخصص در زمینه های مختلف نفت و گاز