همکاری زیست محیطی شرکت سواحل آرام با شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

احساس داشتن طبیعت ، موهبت و نتیجه ی لطف الهی به بشر است و لذا به همه ی انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها مورد استفاده ی خردمندانه قرار گیرد. جامعه انسانی مکلف است تا با فراگرفتن و آموزش صحیح ، نسبت به حفظ طبیعت اقدام بنمایند، اما امانتداران طبیعت گاهی نه تنها وظایف خود را رها میکنند ، حتی حمایت از آن را به جا نیاورده ، و با اعمال خود ، مقدمات ویرانی را فراهم نموده اند. در این راستا پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس با همکاری یک دیگر طرح جمع آوری دختان کنو کارپوس و جایگزین کردن درختان سازگار با محیط زیست منطقه را انجام دادند، تا نخستین گام در عرضه حفظ محیط زیست در آن منطقه باش لذا امید است در این سال پر تلاطم ۲۰۲۰، به اهمیت محیط زیست کاملاً پی برده و همه با همکاری یکدیگر در حفظ و پایداری محیط زیست به سلامتی بشریت کمک کنیم.
واحد HSE شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس