صعود پرسنل شرکت سواحل آرام پارس جنوب فارس به علم کوه دومین قله بلند ایران مرداد ۹۸

کلیپ صعود به قله علم